Polonyi Tünde Éva (1974) a "Pszichológia gyakorlata" c. tudományos-ismeretterjesztő sorozat elindítója és szerkesztője, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében az Általános Pszichológiai Tanszék tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens. Kutatási területei: az idegennyelv-tanítás pszichológiája, az idegennyelv-tanulás folyamata és meghatározó tényezői, digitális oktatás, gamifikáció, a  kétnyelvűek kognitív pszichológiai vizsgálata,  munkahelyi stressz és kiégés, a szellemi hanyatlás és megelőzési lehetőségei.