A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának megbízott tanszékvezető egyetemi tanárát "az egyetemes pszichológia tudományának értékeit gazdagító, a magyar pszichológia-történet, a megismerés-tudomány terén végzett kutatásaiért, határainkon túl is elismert oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenységéért" tüntették ki a legrangosabb hazai tudományos elismeréssel.

Mint hozzátette: a Széchenyi-díjjal egyben a pszichológiának ezt a kísérleti ágát is elismerte a magyar állam, a kormányzat.

 

Pléh Csaba jelenlegi kutatásaival kapcsolatban elmondta, hogy diákjaival és fiatalabb munkatársaival egy nagy pszicholingvisztikai kézikönyvet készít.

"Azt próbáljuk megmutatni, hogy a magyar nyelvre sajátosan érvényes feldolgozási és elsajátítási eredmények, amelyek arról szólnak, hogy mi hogyan értünk meg mondatokat, hogyan társalgunk, sajátítjuk el a nyelvet, milyen szempontból érdekesek az egész nemzetközi pszicholingvisztikai közösség számára. A magyar és más nyelvek megértési és elsajátítási mechanizmusainak összefüggéseit, eltérését és hasonlóságát állítjuk előtérbe" - fogalmazott az akadémikus. A félezer oldalasra tervezett kézikönyv előreláthatólag 2011-ben lát napvilágot.

 

A további terveivel kapcsolatban Pléh Csaba elmondta, hogy angol nyelvű pszichológiatörténetet ír. Ez két szempontból helyezi új megvilágításba a nemzetközi pszichológiatörténet.

 

"Egyrészt a korábbi, a szokásos felfogással szemben a XX. században is végig a középpontba állítom az európai pszichológia folyamatos történetét. Tehát nem úgy próbálom megmutatni, hogy valamikor megszületett az európai pszichológia, amely később amerikaivá vált, hanem a XX. század egészében mutatom meg az európai pszichológiát, beleértve a közép-európait is. Másrészt a pszichológia történetében általában három egymással versengő hozzáállást használunk: vagy az eszmetörténetet, vagy a társadalomtörténetet, vagy a személyek történetét próbáljuk előtérbe állítani. Én megkísérlem a három hozzáállást együtt megmutatni, azt, hogy a pszichológia hogyan fejlődik más tudományokkal együtt - ez az eszmetörténeti oldal. Továbbá hogy befolyásolják fejlődését a társadalmi átalakulások és harmadszor pedig, hogy milyen jelentősége van a mintaképző nagy egyéniségeknek. Ez egy tankönyvszerű munka lesz, amely reményeim szerint 2012-ben jelenik meg az Egyesült Államokban" - hangsúlyozta Pléh Csaba.

 

A tudós 1945. november 29-én született Sárisápon; 1969-ben az ELTE pszichológia, majd 1973-ban általános nyelvészet szakán szerzett diplomát. 1969-98-ban az ELTE pszichológia, majd általános pszichológiai tanszékén dolgozott, 1984-től tanszékvezető egyetemi docens, 1998-tól a szegedi JATE BTK egyetemi tanára, 2000-től a műegyetem egyetemi tanára. Pléh Csaba 2005 és 2008 között az MTA főtitkárhelyettese volt.

 

Forrás: MTI