A neves budapesti és pécsi germanista és kultúrtörténész a magyar szellemtörténet egyik vezérlakja volt. A 125 éves évfordulójára rendezett idei konferencián elhangzott 10 előadás bemutatja a teljes életművet. Különösen érdekesek a pszichológus számára is a szellemi mozgá- sok elemzésének koncepciói Horváth János és Thienemann munkáiban (Rákai, Havasréti), az idős Thienemann emlékiratainak poétikai elemzése (Dávidházi). A két háború közti kor eszmei mozgalmainak elemzése (Gyáni, Újváry, Lengvári) mellett Pléh Csaba Thienemann kései freudista nyelvpszichológiáját is bemutatja. 

P. Müller Péter (szerk.): Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok. Pécs, Kronosz, 2016, 189 oldal, 2500 Ft. 

Loading...