Vándorló nemzetek

 

KÖNYVKRITIKA - LXII. évfolyam, 19. szám, 2018. május 11.

Csepeli György–Örkény Antal: Nem­zet és migráció. ELTE TÁTK, Bu­da­pest, 2017, 160 oldal, 3000 Ft

 

A könyv nagy erénye a sok adat, a leíró szociológia. Kockázata a történetfilozófiai spekuláció. A nemzetállamok és a nemzeti  érzések   keletkezésének értelmezése például önmagában igen nagy falat, amiből a modernizációs reakcióknál  Kína, India és Japán kimaradnak.

 

A migrációs rész igen gazdag, hazai bevándoroltakkal is bemutat izgalmas magyar vizsgálatokat. Józan és szomorú a konklúziója: „Az emberiség egészét sújtó globális igazságtalanság a modern nemzetközi migráció kiváltó tényezője, de aligha várható, hogy a migráció legyen az igazság helyreállításának királyi útja. Ha a migráció eredményeként a befogadó társadalmakban gettók, szegregátumok, a szociális entrópiával szemben rezisztens szigetek alakulnak ki, akkor csak a globális igazságtalanság importja megy végbe, mely súlyos konfliktusokat okoz a befogadó társadalomban a szorongó többség és a frusztrált migráns kisebbségek között.” (154.) .

 

Forrás: Élet és irodalom