Hírneves, az ELTE falai közül kikerült volt hallgatók beszélnek munkásságukról és jelen törekvéseikről,  ELTE-s kötődéseikről, valamint sikerről, értékekről és karrierépítésről azon az előadássorozaton, amelyet ELTE Sikerek címmel rendez az Alumni Központ. Előadónk: Pléh Csaba, Széchenyi-díjas pszichológus, nyelvész.

Pléh Csaba 1945-ben született Sárisápon, 1969-ben végezte el az ELTE pszichológia, 1994-ben pedig az általános nyelvészet szakját.  

1969 és 1984 között az Általános Pszichológia Tanszéken dolgozott, 1984 és 1998 között mint tanszékvezető docens. Legnagyobb szakmai sikereinek  a  ’80-as, ’90-es években a hazai kognitív pszichológia szemléletének és szakembereinek formálását tartja a különböző konferenciákon, és szemináriumain.  1998-ban az ELTE-n végzett munkáiért akadémiai címet kapott, az egyetemi tanári megszólítást azonban nem sikerült elérnie. Az Egyetemet máig Alma Materének tekinti.

Regisztráció az eseményre.